Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de ICT Office voorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 09207889, van toepassing. U kunt hier de ICT Office voorwaarden raadplegen en eventueel uitprinten.

Deze voorwaarden bestaan uit één algemene basismodule en zestien afzonderlijke, specifieke modules. De module 'Algemeen' bevat juridische onderwerpen die voor iedere transactie van belang zijn, zoals betalingsafspraken en de bescherming tegen aansprakelijkheid. In de specifieke modules zijn een of meer bijzondere producten of diensten uitgewerkt. De ICT~Office Voorwaarden zijn zo opgezet, dat zij gebruikt kunnen worden voor veel verschillende producten en diensten op het gebied van ICT en kantoortechnologie.

Tevens houden de ICT~Office Voorwaarden rekening met recente ontwikkelingen op technologisch vlak. De algemene voorwaarden beantwoorden eveneens aan de laatste stand van zaken in wetgeving en rechtspraak op het gebied van ICT. De algemene voorwaarden leveren een bijdrage aan het welslagen van ICT-projecten, onder meer door een duidelijke, faire en marktconforme verdeling van verantwoordelijkheden en risico's tussen de leverancier en de klant.

Heeft u een vraag, neemt u dan contact met ons op via ons contact formulier of maak gebruik van onze live chat.